Literary Criticism

Tragic Freedom (Wolność tragiczna), Kazimierz Wierzyński. „Tygodnik Illustrowany” 1936, nr 27.

At Belweder Palace (Pod Belwederem), Juliusz Kaden-Bandrowski. „Tygodnik Illustrowany” 1936, nr 30.

The Bells of Basel (Les Cloches de Bâle), Louis Aragon. „Wiadomości Literackie” 1936, nr 15.

The Tree of Life, Martha Ostenso. „Wiadomości Literackie” 1936, nr 19.

The Foreigner (Cudzoziemska), Maria Kuncewiczowa. „Tygodnik Illustrowany” 1936, nr 3.

Music at Night, Aldous Huxley. „Tygodnik Illustrowany” 1936, nr 6.

The Acacias Are in Bloom (Akacje kwitną), Debora Vogel. „Nasza opinia” 1936, nr 72.